Weeskinderen en weeshuizen

Stichting Het Pad voorziet diverse weeshuizen in verschillende landen van hun primaire levensbehoeften, meubels, matrassen, en dergelijke.
Daarnaast schenken wij de middelen om het weeshuis op zo kort mogelijke termijn zelfredzaam te maken; door het opzetten van allerlei microactiviteiten.