Kinderen die op en van de straat leven

In de meeste landen waar Stichting Het Pad actief is, zwerven grote aantallen kinderen in de centra van de grote steden al bedelend door de straten.

Wij zorgen ervoor, dat deze kinderen op straat geregeld worden voorzien van eten, kleding en dekens.
Via diverse lokale organisaties proberen wij hen ook zo spoedig mogelijk onder te brengen in crèches en dagverblijven.