Stichting Het Pad is een privéinitiatief van uitsluitend vrijwilligers.

De eerste activiteiten van de stichting zijn in 1993 gestart door een kleine groep vrienden in Nederland en Brazilië, met als doelstelling de belangen van de allerarmsten en kansarmen in binnen- en buitenland te behartigen.
De stichting richt zich daarbij met name op (straat- en wees)kinderen, daklozen, "carroceiros", mensen met een handicap, werkloze alleenstaande moeders en eenzame weduwen en bejaarden.

Sinds 6 april 2000 is de stichting officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer 24304194.
Per 1 januari 2008 heeft de Belastingdienst de stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Primair richt Stichting Het Pad haar werkzaamheden op kinderen en volwassenen die “op en van de straat leven”, alsook op jong en oud in de krottenwijken van Recife en São Paulo in Brazilië. Daarnaast is de stichting geregeld actief onder de allerarmsten en kansarmen in de Dominicaanse Republiek, Indonesië en Bosnië.

In Nederland bevordert de stichting bezigheidstherapie voor eenzame, bejaarde weduwen in diverse bejaardentehuizen, ten bate van behoeftige kinderen en bejaarden in het buitenland.

Alle werkzaamheden van de stichting worden, sinds 1993, door de bestuursleden uit eigen zak bekostigd. De lopende en sporadische projecten worden door de oprichters André en Mara Voûte zelf volledig financieel beheerd en ter plaatse begeleid en gecontroleerd.

In de diverse landen waar Stichting Het Pad actief is, zetten nu 227 vrijwilligers zich voortdurend in voor het goede verloop van de projecten van de stichting.

Iedereen die bij Stichting Het Pad werkt doet dat volledig vrijwillig, zonder enige vorm van betaling.