Kinderen met een handicap

In samenwerking met lokale organisaties, ondersteunt Stichting Het Pad diverse dagverblijven en opvangcentra, die zich wijden aan de zorg, behandeling en ontwikkeling van meervoudig- en zwaar gehandicapte kinderen.

Naast beperkte structurele ondersteuning nemen wij vooral de urgente en incidentele zaken voor onze rekening.